Internet glemmer aldri

En av de mer betenkelige bieffektene av digital fotografi, er at vi i større og større grad deler intim informasjon om våre liv med et ukjent publikum. På sett og vis, er alle som deler bilder på plattformer som Facebook eller Instagram, blitt utgivere av sine egne små ukeblader eller reklamehefter, hvor man signaliserer et eller annet om seg selv og andre. Stadig flere velger også skybasert lagring, hvor datasikkerheten ikke nødvendigvis er gitt, selv om det jo i grunnen er en praktisk måte å oppbevare bilder på, uten at man deler dem med alle og en hver.

Den gjennomsiktige borgeren

hands-1167618_960_720Den urovekkende biten av trenden er at mange etterretningsorganisasjoner og statspoliti-organisasjoner har involvert seg med de digitale plattformene, og at disse med loven i hånd, etter litt omskriving av loven i mørke rom, nå også har sikret seg mulige bakdører til alle former for digital kommunikasjon. Resultatet er blitt at vi gladelig overvåker oss selv, og at vi gladelig fyller etterretningens mapper med haugevis av fotos av våre venner, kjente og barn. Høres dette litt for dystopisk ut?

Det er faktisk realiteten at systemet i dag fungerer på denne måten, men det er vanskelig å si, i hvor stor grad noen av organisasjonen benytter seg av muligheten. Det er også å bemerke at de andre stormaktene, ved siden av NATO-sonens Facebook, har laget sine egne sosiale nettverk, for å kunne få innsyn i borgernes sosiale forbindelser.

Dertil hører Kinas egne Facebook, så vel som Russlands Vkontakti.

Situasjonene er om den ikke er truende, i alle fall problematisk. Det man kan råde folk til, er at de skal dele mindre. Sjansen er at man kan servere ting på nettet som senere er pinlig, eller i verste fall er bildematerial som kan bli forvrengt til å passe inn i en eller annen ulovlig sammenheng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *